TITLE

Zpětná textová navigace

  • Přijímače FM

Hlavní­ text

Detail

Profi řada

Novinkou na trhu je řada profesionálních a velmi spolehlivých přijímačů Quatra, Sexta a Octava, které jsou díky funkcím TSR, DSP, FS, Hold a QR velmi odolné proti rušení.

Jedná se o dokonalé spojení high-end konstrukce s malými rozměry, nízkou hmotností a příznivou cenou. Přijímače je možno použít i v místech, kde to dříve nepřicházelo v úvahu. Přijímače mají na vstupu automatickou regulaci zesílení přijímaného signálu, která zajišťuje optimální příjem jak v těsné blízkosti vysílače, tak na hranici dosahu. Spolehlivá funkce při provozu na sousedních kanálech je základním požadavkem na selektivitu. Z tohoto důvodu jsme použili úzkopásmový vysokofrekvenční díl, který umožňuje bezpečnou funkci v rastru 10 kHz, i v případě provozu na sousedních kanálech. Při vývoji přijímačů jsme rovněž kladli značný důraz na digitální zpracování přijímaného signálu (TSR, DSP).

 

Detail

Standardní řada

Přijímače s jednoduchým směšováním a mikroprocesorovým dekodérem firmy MZK servis. Přijímače jsou navrženy a vyrobeny s použitím nejmodernějších technologických postupů k dosažení co nejmenších rozměrů a hmotnosti.
Přijímače jsou vybaven mikroprocesorovým dekodérem, který filtruje vstupní signál a správné výstupní impulsy odesílá na jednotlivé kanálové výstupy přijímače. Přijímače jsou určen zejména do malých modelů, lze jej použít i v modelech s rozpětím do 1,5m. Přijímač je určen pro použití miniaturních krystalů.

 

Detail

Osobní monitor signálu

Osobní monitor signálu je kontrolní přijímač který vás upozorňuje, jestli není ve vašem blízkém okolí zapnut vysílač se stejným kmitočtem, jako je váš. Osobní monitor signálu ukazuje na LED display, zda je váš kanál volný, tzn. bez signálu od jiného vysílače, případně jak je rušen. Osobní monitor signálu má na výstupu 8 vysocesvítivých LED diod, které vás svým svitem upozorní na jiný vysílač. Je-li váš kanál rušen, pak se podle intenzity rušení můžete rozhodnout, jestli vypustíte model či nikoliv. K napájení slouží jedna 9 voltová baterie.